Harmonisatie speelruimtebeleid West Betuwe

Na de gemeentelijke herindeling van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot West Betuwe met 51.000 inwoners ontstond een landelijk gemeente met één grote kern (Geldermalsen) met veel kleinere kernen tussen de 1.000 en 4.000 inwoners. De gemeente vroeg ons om -in enkele weken- te ondersteunen in het opstellen van actiekaarten en kort speelruimtebeleid. Daarbij had de begeleider ons eerdere plan voor de speeltuinen van gemeente Lochem als referentie in de hand.

> Specificaties

diensten
Beleid Ondersteuning Sparringpartner
zomer 2020
Johan Oost, Thijs Banninga

Aanvankelijk werd met name de analyse met actiekaarten gevraagd en een kort beleidsplan, maar spoedig werd al duidelijk dat OBB de bepaling van vervangingswaarde en -behoefte sneller en beter konden opstellen dan de gemeente elders uit had staan. Na het traject van een ambtelijke workshop om de randvoorwaarden voor het beleidsgedeelte boven tafel te krijgen konden we in enkele weken de actiekaarten opstellen. Daarna konden we -ondanks de corona- nog met enkele groepen kinderen de analyse toetsen wat we vastlegden in een filmpje.

Toen bleek er (onverwachts) ook nog een bezuinigingsdoelstelling te behalen. Nu gaf de analyse al wel ruimte hiervoor: Uitdagende speelruimte in West Betuwe is prima mogelijk met 84  goed ingerichte speelplekken op de juiste locatie in plaats van 121 verspreide plekjes waar soms nauwelijks kinderen meer wonen. Echter het huidige reguliere budget bleek al zo laag dat speeltoestellen circa 170 jaar mee zouden moeten gaan om voldoende vervangingsbudget te hebben.

Gezien het belang en de preventieve werking van spelen-sporten-ontmoeten-bewegen voor de algemene gezondheid, het krijgen en onderhouden van sociale contacten (en daarmee meer mogelijkheden voor ouderen om langer thuis te blijven wonen…), maar ook de (COVID-19) thuisisolatie met het gezond kunnen verblijven in de openbare ruimte, is het extra wrang dat op er (ook) op dit beleidsveld bezuinigd moet worden mede naar aanleiding van tegenvallers in de WMO. Met een -ten opzichte van andere vakgebieden in de openbare ruimte- relatieve beperkte investering kan een gemeente echt iets doen voor degene die de openbare ruimte het meeste en gezondste gebruiken, namelijk de spelende kinderen-jeugdigen-jongeren. Het behouden van de betrokkenheid van de speeltuinverenigingen zal een uitdaging zijn.

Bij de vaststelling bleek de gemeenteraad gelukkig wel wat extra middelen te beschikking te stellen én werd vastgesteld om over twee jaar serieus na te gaan of de financiële mogelijkheden inmiddels verbeterd zijn, om alsnog drastisch gaan te investeren in de toekomst, om Samen echt fijne speelruimte te gaan realiseren.

Bij het filmpje van de kinderrondgang West Betuwe

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen