Heerhugowaard Speelruimteplan

Eind 2009 is OBB door de gemeente Heerhugowaard gevraagd om een speelruimteplan op te stellen Van de circa 51.300 inwoners vallen er circa 12.800 binnen de doelgroep 0- tot 18-jarigen, waarvoor het speelruimteplan is.
Gemeente Heerhugowaard wil graag een praktisch en breed gedragen speelruimtebeleidsplan dat invulling geeft aan een evenredige verdeling van speelvoorzieningen over de wijken en behoeften van de verschillende categorieën gebruikers. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoeveelheid aanwezige informele speelruimte per buurt en het bestaande speelruimtebeleid. Hiervoor is een nieuwe visie opgesteld. De gemeente kan met het speelruimteplan deze visie verder integreren in de organisatie en beleidsvelden.

> Specificaties

diensten
Beleid
Juni 2010

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen