Hendrik-Ido-Ambacht Evaluatie speelruimteplan + SJOP

In het speelruimteplan van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht “Buitenspelen, ja leuk!” dat OBB Ingenieursbureau in 2004/2005 opstelde, is aangegeven dat iedere vier jaar een evaluatie en actualisatie van dit plan zal plaatsvinden.

Op verzoek van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft OBB een evaluatie en actualisatie van het speelruimteplan samengesteld aan de hand van de omschrijving:

• Hoe actueel is het opgestelde plan;
• Moeten we eventueel aanpassingen doorvoeren;
• Zijn we (nog) op de goede weg;
• Moeten er veranderingen opgenomen worden.

> Specificaties

diensten
Beleid
December 2009

Nota Stimulering Jongeren Ontmoetingsplekken (SJOP) 2010

Jongeren hebben net als iedereen recht op een plek in de openbare ruimte. Dit wordt door de gemeente onderschreven in de Integrale welzijnsnota (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2007) en de perspectiefnota (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2006). Ze hebben de behoefte om elkaar ergens te kunnen ontmoeten. Vanwege overlast en angst krijgen jongeren beperkt ruimte, of worden ze soms zelfs liever uit de openbare ruimte geweerd. Als jongeren worden geweerd uit de openbare ruimte of als probleem worden gezien, dan zal dit negatief gedrag bij jongeren oproepen. Met een heldere visie en uitgangspunten kan de gemeente overgaan tot het realiseren van voorzieningen voor jongeren. Een grote investering in tijd om alle betrokken partijen dezelfde richting op te laten gaan, maar ook een grote stap in het voorzien in sport- en ontmoetingsplekken voor jongeren in de openbare ruimte.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen