Herinrichting speelplekken vogelbuurt Groot Ammers

Aanleiding
De toestellen op de verschillende speelplekken (merelplantsoen + gruttostraat) zijn aan vervanging toe. De gemeente grijpt dit moment aan, tegelijk met de algemene aanpassing van de wijk, om opnieuw te kijken naar het spelen in deze buurt. Dit doet de gemeente samen met OBB speelruimtespecialisten, een adviesbureau gespecialiseerd in spelen. Er is gekozen voor het nog uitdagender en leuker maken van de speelplek op het merelplantsoen. Hier kunnen kinderen uit de hele buurt samen spelen. Aanvullend zijn in de hofjes van de Gruttostraat plekken waar de kinderen dichter bij huis kunnen spelen. Verder wordt de route tussen de speelplekjes aangebracht zodat kinderen van de ene naar de andere plek kunnen en de hele wijk speelser wordt. Kinderen spelen namelijk overal!

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie
Januari 2018
Juul Scheffers, Arjan Vreugdenhil

Inspraak
Er is gekozen voor een inspraakmiddag waarbij de kinderen is gevraagd wat ze willen met de speelplekken. Ook was er toen ruimte voor omwonenden om mee te denken.
De insteek vanuit de gemeente was toen om de plekken op de gruttostraat informeel in te richten. Dat betekend zonder toestellen, maar wel met een speelse inrichting zoals hoogteverschillen, groen en gekleurde tegels.
De kinderen werden enthousiast van een grote centrale speelplek op het merelplantsoen. Vanuit omwonenden werden zorgen geuit dat het voor de kleinere kinderen wel ver weg is en er in de meest noordelijke kant van de gruttostraat dan weinig overblijft.
Daarom is er naar aanleiding van de inspraakmiddag gekozen om de grootste van deze plekken te behouden als formele speelplek, met enkele toestellen. De andere drie kleinere hofjes worden speels ingericht, zonder toestellen.

Ontwerp
Het ontwerp van alle plekken komt voort uit de wensen die de kinderen hebben geopperd tijdens de inspraakmiddag.
Elke plek heeft een eigen kleurthema. Tussen deze plekken loopt een route van gekleurde tegels. Zo kunnen kinderen makkelijk de weg vinden, leren om steeds iets verder van huis te (mogen) spelen, en worden ze uitgedaagd.

Het merelplantsoen, de gele plek, wordt de centrale speelplek voor de hele buurt. Hier wordt een uitdagend speellandschap gemaakt met veel groen en hoogteverschillen. Binnen dit landschap komt aan de ene kant een klein trapveldje, en aan de andere kant een speelplek met uitdagende toestellen; onder andere een kabelbaan en een mandschommel. Bij de mandschommel, het huisje en de glijbaan komt een picknicktafel voor buurtontmoeting.
Aan de westzijde komt een klein trapveld met kunstgras. Om het veld komen betonelementen met daartegenaan een aarden wal. Het veldje ligt dus verscholen in een heuvel. Zo blijft de bal binnen het veldje, is er geen geluidsoverlast van hekwerken, en kijkt u vanuit uw woning tegen een mooi groen talud aan met groen(lage bosjes en bloemen). Zo kunnen de kinderen lekker een balletje trappen zonder dat er overlast ontstaat. Ook komt hier een uitkijktoren, centraal op het Merelplantsoen.

De gruttostraat heeft 4 kleinere plekken; de rode, oranje, groene en blauwe. Onderling zijn deze verbonden door gekleurde tegels met hinkelpaden of andere vormen.
De Rode speelplek (GA0103, achter Gruttostraat 19) is ingericht voor de kleinere kinderen. Hier is ruimte voor glijden, duikelen, verstoppen, straatspel (Kingsveld) en nog veel meer leuke spelletjes. Er komt een deel met rubbertegels en er komt een groot groenvak bij met mooie planten en struiken.


De Oranje speelplek (GA0104, achter Gruttostraat 20) krijgt een paar verhoogde groenvakken. Deze groenvakken krijgen een rand van betonpalissades. Deze betonpaaltjes hebben verschillende hoogtes en staan ook op de verharding als beklimbare apenrotsen. Hier kunnen de kinderen lekker klimmen, balanceren, rondjes rennen, fantasiespel doen en hun eigen spel bedenken. De betonpalissaden en enkele tegels zijn oranje. Het bankje blijft hier staan op wens van omwonenden, en er komt een gekleurd knikkerpotje.

De Groene speelplek (GA0105, achter Gruttostraat 26) krijgt een vierkant vlak van groene tegels. Hierin staat een palenwoud met op de palen groene vlakken. Hier kunnen kinderen omheen rennen, hun eigen spel bedenken, rondjes skelteren, tikkertje doen of in de paal klimmen. Er komt op twee hoeken van het groene vlak een schuin betonelement waar je op kan klimmen, vanaf kunt glijden en springen of achter kunt verstoppen. Ook hier blijft het bankje staan en komt een gekleurd knikkerpotje.

De Blauwe speelplek (GA0106, achter Gruttostraat 25) krijgt watertegels. Hier kunnen kinderen heerlijk spelen als het heeft geregend. Afgekoppeld regenwater loopt dan leuk door de watergootjes naar de put. De tegels hieromheen zijn blauw. Zo is er ook (fantasie)water als het niet regent. Drie betonpoefjes maken een ’droge’ oversteek mogelijk. Hier kun je ook op zitten, op klimmen, of van de een op de andere springen. Hier komt ook een blauw knikkerpotje.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen