Herziening Speelruimteplan Brielle

Het speelruimteplan van Brielle uit 2005 was toe aan actualisering. De voorstellen uit dat plan zijn uitgewerkt, er heeft uitbreiding van woonwijken plaatsgevonden, kinderaantallen zijn gewijzigd en er zijn nieuwe trends en visies op spelen. OBB stelde voor Brielle een vernieuwd speelruimteplan welke invulling geeft aan aantrekkelijke speelruimte met echte speelwaarden, bij een evenredige verdeling over doelgroepen en buurten, aansluitend op de actuele trends in spelen zoals de vraag naar natuurspeelplekken en adoptie van speelplekken. Uitgangspunt was op een efficiënte wijze opstellen van een bonding beleidsstuk plus analyse van speelruimte, onder het verkrijgen van breed draagvlak. Dit door het doelgericht betrekken van interne en externe partijen waaronder kinderen, jeugdigen, jongeren, ouders en professionals. Het beleidsgedeelte van het speelruimteplan (7-10 pagina’s) bestaat uit een kort omschreven visie; één statement wat echt belangrijk is voor de komende tien jaar en die mensen enthousiasmeert. In de speelruimteanalyse op quickscan-niveau zijn de uitgangspunten uitgewerkt naar concrete voorstellen per wijk en speelplek in een makkelijk leesbare toelichting en voorzien van realistische ramingen van eenmalige en structurele kosten. Met dit speelruimteplan is vervolgens “de buurt” ingegaan om met de doelgroep de analyse af te stemmen, waar nodig aan te passen en/of andere keuzen te maken.

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie
2020
Annemarieke de Kloet, Madeleine Frelier

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen