Hillegom Evaluatie speelruimteplan

In 2010 is OBB gestart met het opstellen van een evaluatie en actualisatie van het speelruimteplan 2002-2003. Dit plan is in juli 2003 door de raad vastgesteld en inmiddels zijn bijna alle adviezen uit de nota uitgevoerd.

In deze evaluatie en actualisatie wordt de doelgroep opnieuw bepaald en vergeleken met de verwachtingen in het speelruimteplan. Past de (aangepaste) speelruimte nog steeds bij de doelgroep of moet er worden bijgestuurd op de uitvoering. Om ook de kinderen, de gebruikers van de speelruimte, een stem te geven heeft er via de basisscholen een online enquête en een kringgesprek plaatsgevonden. Deze input kan weer worden gebruikt voor de verdere verbetering van de speelruimte in Hillegom.

> Specificaties

diensten
Beleid
Februari 2011

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen