Houten Quickscan Noord

De gemeente Houten stond op het punt een grote vervangingsslag van speeltoestellen uit te gaan voeren aan de hand van het beleidsplan uit 2004. Om de middelen het meest effectief te besteden had de gemeente op korte termijn een goed inzicht nodig in de potentie van de huidige speelplekken om in een afgewogen basisnetwerk van speelplekken te functioneren. Daarbij was de verwachting dat er veel speelplekken zouden zijn voor 3- tot en met 5-jarigen, in buurten waar niet veel kinderen van deze leeftijdscategorie (meer) wonen. Daarnaast was het vermoeden dat er relatief weinig speelplekken waren voor de oudere kinderen (6- tot en met 12-jarigen). Verder wilde de gemeente een advies per speelplek over het meest geschikte valdempende materiaal in de betrokken situatie. OBB heeft door veldwerk en analyse van de (in)formele speelruimte in relatie tot de wijkopbouw en de kinderaantallen per plek een advies opgesteld (werkplan).

> Specificaties

diensten
Beleid
Madeleine Frelier
Februari 2012

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen