Lingewaard Beheeradvies en vervangingsplan

Begin 2007 is het door OBB opgestelde speelruimteplan ‘Buiten spelen, ja leuk!’ door gemeente Lingewaard vastgesteld. Daarna is er twee jaar lang hard gewerkt aan het verbeteren van de speelruimte. Toestellen zijn frequent geïnspecteerd en gerepareerd, speelplekken zijn opgeheven of nieuw ingericht om invulling te geven aan het speelruimteplan.

Voor het plaatsen en verwijderen van de toestellen was een plan gemaakt. Dat plan was gebaseerd op genoemd speelruimteplan, maar tijdens de uitvoering bleek dat bewoners hiermee moeite hadden. Het participatieproces dat voorheen niet werd gedaan is toen ontstaan. Er werd in overleg met bewoners gekeken naar de invulling van het speelruimteplan. Door gesprekken met bewoners kwam ook de discussie over onderhoudsniveau en vervroegde vervanging op gang. Dit was aanleiding om een beheerrapport te schrijven. In aanvulling daarop zijn aangepaste werklijsten gemaakt voor 2010 en 2011.

> Specificaties

diensten
Beheer Beleid
Februari 2010

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen