Lingewaard, beleid voor speelruimte

Het actualiseren van speelruimtebeleid biedt een kans voor samenspel: tussen de diverse ambtelijke collega’s/afdelingen, en (al dan niet na vaststelling gemeenteraad) ook met de buurtplatforms, de inwoners (vooral kinderen en jongeren) en de shareholders (scholen, buurtsportcoaches, …). Het speelruimtebeleid geeft ruimte aan bewonersinitiatieven en -wensen, speelt in op nieuwe (demografische) ontwikkelingen, sluit aan bij huidige inzichten over spelen zoals groen/natuurlijk/speelaanleidingen, geeft invulling aan wat de doelgroepen écht belangrijk vinden en is de basis voor een praktische vervangingsschema. Kortom beleid met vergezichten dat geworteld is in concrete maatregelen en budgetten.

> Specificaties

diensten
Beheer Beleid Ondersteuning
augustus 2018
Elske Oost, Madeleine Frelier
Elske Oost, Madeleine Frelier

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen