Lingewaard Speelruimteplan-quickscan

In 2005-2006 is in opdracht van de gemeente een speelruimteplan opgesteld door OBB. Door het samengaan van enkele gemeenten tot deze nieuwe gemeente met 43.200 inwoners was het noodzakelijk te komen tot een éénduidig speelruimteplan. In 2009-2010 is in opdracht van de gemeente een beheeradvies opgesteld door OBB. Daarnaast zijn aanvullende werklijsten per plek gemaakt op basis van voorcalculaties met het beschikbare budget.

> Specificaties

diensten
Beleid
Maart 2007

Speelruimteplan met werkplan

Binnen de gemeente was reeds duidelijkheid over de veiligheidssituatie en inventaris van de speelvoorzieningen door een uitgevoerde veiligheidsinspectie. Op het gebied van de kwantiteit en kwaliteit van de speelruimte met de bijbehorende randvoorwaarden ontbrak deze duidelijkheid nog. In het speelruimteplan wordt door het uitvoeren van een analyse inzichtelijk of er voldoende speelmogelijkheden zijn binnen de gemeente. Binnen het speelruimteplan zijn tevens normen voor (in)formele speelruimte opgenomen.

Naast een speelruimteadvies is ook een werkplan op plekniveau opgesteld. Dit werkplan was voorzien van een raming, waarbij er een verdeelsleutel is gemaakt voor de budgetten, omdat de speelruimte in één kern beheerd wordt door een speeltuinvereniging.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen