Lith Speelruimteplan

In 2000 heeft OBB een speelruimteplan voor de gemeente Lith opgesteld. Hierin kwam naar voren welke voorzieningen noodzakelijk zijn voor de 1.514 kinderen van 0-18 jaar van de in totaal 6.500 inwoners.

In de gemeente Lith leefde de wens om het speelruimtebeleid te analyseren en te omschrijven. Deze wens kwam onder andere voort uit nieuwe inzichten op dit gebied, nieuwe wettelijke verplichtingen en de toenemende belangstelling van burgers en politiek naar speelvoorzieningen. Daar¬naast was Lith in beweging; mensen verhuizen, kinderen groeien op, er werden nieuwe woningen gebouwd, woonbuurten werden gerenoveerd, de bevolkings¬samen¬stelling veranderde en wensen veranderen. Dit alles heeft aanleiding gegeven om het huidige speelvoorzieningenniveau en speelruimtebeleid grondig te analyseren en te omschrij¬ven. Tijdens het opstellen van het plan viel het op dat er tussen de verspreid liggende kernen veel samenwerking in kinder-, jeugd- en jongerenwerk bleek te bestaan.

> Specificaties

diensten
Beleid
Juni 2005

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen