Lochem Evaluatie speelruimteplan

Alle speelplekken worden beheerd door speeltuinvereningen. Het doel van de evaluatie is verder (beheer)overleg met de speeltuinverenigingen en passende voortzetting van het speelruimtebeleid.
Omdat de ontwikkelingen binnen de gemeente dynamisch zijn, werd in het bestaande plan al geadviseerd om na vijf jaar het plan te evalueren door opnieuw de demografische gegevens en de aanwezige speelruimte per wijk tegen elkaar af te zetten. De omschreven uitgangspunten blijven daarbij onveranderd. Wel wordt het beleid gestaafd aan de eventueel veranderde situatie in Lochem en worden de ervaringen van de speeltuinverenigingen geëvalueerd. De subsidiegronden zijn hieraan gekoppeld.

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie
Februari 2017
Johan Oost, Elske Oost

Klik hier voor de complete evaluatie.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen