Maassluis herzien speelruimteplan

De gemeenteraad heeft in de motie ‘Spelen in Maassluis’ van 9 november 2016 de wens uitgesproken om speelruimte in Maassluis te verbeteren. OBB heeft hiervoor een praktisch kader opgesteld met concreet beschreven acties. De uitgangspunten waren flexibele omgang met toestellen, speelplekken vergroenen en plekken aantrekkelijk maken voor kinderen met een beperking. We hebben hiervoor het huidige beleid en speelruimte buiten onderzocht. Daarnaast is samen met ambtelijk betrokken professionals onderzocht wat de richting moet zijn van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van speelruimte.

In het praktische kader staat een kwaliteitsslag voorop van de informele en formele speelruimte, zodat kinderen veel kunnen beleven en leuke herinneringen maken! Die kwaliteitsslag biedt kansen om speelplekken groener en uitdagender in te richten. Ook biedt het kansen om aan te sluiten op de behoefte van jongeren om elkaar te ontmoeten in de buitenruimte.

De kaders zijn besproken met de ambtelijke werkgroep, het college en binnen een commissie van de gemeenteraad.

> Specificaties

diensten
Beleid
September 2017
Madeleine Frelier, Johan Oost

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen