Molenwaard Ondersteuning realisatie speelruimteplan

In 2016 is een analyse gemaakt van de speelruimte op basis van een aantal beleidsprincipes. Dit zogenoemde speelruimteplan ‘Samenspel’ zal onderdeel uitmaken van het beheerbeleid van de gemeente Molenwaard voor het deel betreffende de speeltoestellen en bijbehorende ondergronden. Uit het speelbeleid volgen een aantal te maken keuzen voor de raad. Deze worden in april 2017 gemaakt bij het vaststellen van het beheerbeleid. Hierop vooruitlopend –maar ook in lijn met het huidige vervangingsbeheer- kan gestart worden met de voorbereiding van de uitvoering van het speelruimteplan.
Bij de uitvoering zal OBB haar expertise op het gebied van uitvoering inbrengen en sterk meedragen in de ‘urenlast’ die meekomt bij de participatie, ontwerp, werkvoorbereiding, en uitvoering. Op deze manier wordt de uitvoering ook Samenspel. Niet alleen met OBB maar ook met andere stakeholders in Molenwaard zoals scholen, speeltuinverenigingen, professionals, omwonenden en gebruikers (kinderen en hun ouders).

> Specificaties

diensten
Projectleiding
Januari 2017
Johan Oost, Juul Scheffers

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen