Omgeving schoolomgeving I Enka terrein, Ede

De school in nieuwbouwwijk Enka in Ede krijgt een twee keer zo groot schoolplein dan gepland. OBB stelde samen met bewoners, school en andere belanghebbenden een gedragen ontwerp op, en ondersteunde in dit bijzondere proces.
Met veel betrokken partijen en een fysieke opgave om veel programma op een klein oppervlakte te krijgen ging OBB de uitdaging aan. Door sterke samenwerking met deze partijen en een actieve groep bewoners kon er een schetsplan worden opgesteld waarmee de bewoners verder kunnen.
Het verlaagde deel van het schoolplein was erg krap berekend op de grootte van de school. Door het geslaagde ontwerpproces is er uiteindelijk afgeweken van de normen voor een Kiss en Ride en de parkeerplekken, en ontstaat er veel meer ruimte voor spelen, groen en ontmoeten. Een tweejarig experiment moet uitwijzen of deze wijziging definitief kan worden gemaakt.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie Sparringpartner
Boei
AM Vastgoed
Februari 2020
Micha Stolzenburg
Arjan Vreugdenhil

In het flexibele ontwerp is veel ruimte voor klimaatadaptatie en hergebruik van materialen. Op het plein botsen de beide sferen van het Enka Terrein:  De groene sfeer van de veluwe en de industriele sfeer van het verleden. Deze botsing creëert een gaaf speellandschap met veel multifunctioenel speelmogelijkheden, waar kinderen hun eigen invulling aan kunnen geven.

De bewoners pakken het verdere proces zelfstandig op. Meer informatie over de voortgang is te vinden op www.op-enka.nl, en www.gelderlander.nl/ede schreef een leuk krantenartikel over dit unieke epxeriment, waarin de kinderen het winnen van de verkeersnormen. OBB is blij en trots om hier aan bij te hebben mogen dragen, en ziet uit naar de opening van dit unieke schoolplein.

 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen