Ontwerp bewegingsboulevard Hattem

In Hattem wordt de locatie van de Oude IJsbaan herontwikkeld tot WoonzorgZone, met daarin seniorenwoningen en een Integraal Kind Centrum. Voor de openbare ruimte in dit gebied heeft OBB een Speel- en beweegplan opgesteld. Een integraal plan waarin bewegen, ontmoeten, spelen en sporten samengaan met educatie, natuurbeleving en een prettige verkeerssituatie. Een uniek gebied met een unieke inrichting waarbij de menselijke maat en belevingswaarde centraal staan met als doel een openbare ruimte die bijdraagt aan alle facetten van een positieve gezondheid. Uiteraard is hier aandacht voor inclusiviteit; bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle doelgroepen.
Het speel- en beweegplan is in samenwerking met de buurt en toekomstige gebruikers van het gebied opgesteld door middel van een interactieve participatie in (digitale) spelvorm en diverse werkgroepbijeenkomsten.
Het plan biedt uitgangspunten en inspiratie voor het inrichtingsplan, opgesteld door MXT landschapsarchitecten onder supervisie van Mark van der Heide Urban Design, opsteller van het stedenbouwkundige plan. OBB ontwerpt en adviseert mee als sparringpartner in het ontwerpproces om te komen tot een kwalitatieve realisatie van deze unieke zone.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie Sparringpartner
Arjan Vreugdenhil, Thijs Banninga, Rick van Beek, Yolanda de Lange
Marnix Tavenier https://marnixtavenier.nl/ & Mark van der Heide https://markvanderheide.nl/
december 2021

Meer informatie over het project https://samenhattem.nl/nl-NL/folders/bestemmingsplan-woonzorgzone-geldersedijk . Laatste stand van zaken van het inrichtingsplan is hier te vinden: https://samenhattem.nl/nl-NL/projects/voorlopig-inrichtingsplan-bewegingsboulevard

sfeerimpressie © MarkvanderHeideUrbanDesign

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen