Ontwerp Jongerenplekken Groene Zoom Leusden

Vanuit de gemeente werd een traject gestart ter realisatie van een tweetal jongerenplekken langs de Groene Zoom, één aan de Bavoortseweg nabij de skatebaan, en één aan het Vlinderpad nabij de bushalte. Voor de locatie en inbedding in gemeentelijke sociale en fysieke structuur is een projectteam samengesteld waarin beleidsmedewerkers, jongerenwerkers, veiligheid en politie vertegenwoordigt zijn. Voor het ontwerpen door middel van participatie van de twee locaties is OBB ingeschakeld. OBB verzorgde een tweetal ontwerpbijeenkomsten.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie
2019
Arjan Vreugdenhil

Tijdens creatieve sessies met de jongeren werden de wensen en mogelijkheden besproken en omgezet in schetsontwerpen/vlekkenplannen. Tijdens deze bijeenkomsten werden ook de globale wensen besproken voor de plek aan het Vlinderpad, en de onderlinge samenhang tussen deze twee plekken.

De input uit de beide bijeenkomsten diende voor uitwerking van het voorlopige ontwerp (VO). Dit VO werd door het projectteam intern en de op- en aanmerkingen verwerkt naar DO. Het DO werd voorzien van een presentatietekening, raming en een maatvaste DWG.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen