Ontwerp speelruimte in woonwijk De Grift | Woudenberg

Voor woonwijk De Grift in Woudenberg is een ontwerp gemaakt voor speelruimte voor kinderen, jeugd en jongeren. Een ontwerp dat zowel formele als informele speelruimte betreft. Bewoners en kinderen in deze wijk zijn erg blij met het ontwerp. Zij kijken vooral uit naar de nieuwe centrale speelplek in de buurt, met veel variatie en uitdagende speelmogelijkheden, waar kinderen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar natuur onderdeel vormt van het spel.

> Specificaties

diensten
Aanbesteding Beleid Ontwerp Participatie
september 2019
Annemarieke de Kloet, Arjan Vreugdenhil, Elske Oost

Voor woonwijk De Grift in Woudenberg is een ontwerp gemaakt voor speelruimte voor kinderen, jeugd en jongeren. Dit in navolging van het speelruimtebeleidsplan dat in 2016 door OBB is opgesteld. Het betreft de tweede woonwijk in Woudenberg waar OBB het ontwerp voor gemaakt heeft. De speelruimte in De Grift is verdeeld over een aantal formele speelplekken, maar betreft ook informele speelruimte. Er is integraal naar de wijk gekeken om daarmee de speelmogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen zo divers en uitdagend mogelijk te maken. Bewonersparticipatie en participatie van kinderen en jeugd vormde de start van het ontwerptraject.

Daarbij is geïnventariseerd hoe en waar de kinderen spelen. Dit gaf belangrijke input voor het ontwerp.  Daarbij is ook gedacht aan een goede spreiding van voorzieningen door de wijk. In totaal zijn er 5 speelplekken (formeel en informeel) in deze buurt. Omdat kinderen het liefst samenspelen met andere kinderen is een van deze speelplekken grondig aangepakt en ontworpen als nieuwe centrale speelplek. Een plek met veel variatie en uitdaging, voor alle leeftijden. En waar natuur een belangrijk onderdeel vormt van de speelruimte. Struinen door bloemrijk gras, spelen met zand en water, verstoppertje en op onderzoek in de bosjes, ruimte om te rennen en te voetballen. En natuurlijk ontbreken uitdagende toestellen niet: een groot klimrek en een tarzanslinger. Ook is er ruimte om te picknicken en zijn er bankjes in de schaduw waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten terwijl de kinderen spelen. Het project is inmiddels door OBB aanbesteed en wordt eind 2019 uitgevoerd. Volgend voorjaar kunnen de kinderen de nieuwe speelruimte gaan ontdekken en gebruiken. Kinderen en bewoners zullen daar straks met plezier kunnen samenspelen en elkaar ontmoeten.

Download hier het ontwerp.

 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen