Circulair ontwerp natuurspeelplek Rheden

Als onderdeel van de ontwikkeling Zuidflank Rheden heeft de gemeente OBB gevraagd voor het ontwerp inclusief participatie voor de natuurspeelplek binnen de hele ontwikkeling van deze groenzone in Rheden. Voorafgaand aan het ontwerptraject voor de natuurspeelplek vond er vooroverleg plaats waarin de (stedenbouwkundige) uitgangspunten en kansen besproken werden voor de gehele Zuidflank en de plek van de natuurspeelplek hierin.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie
2020
Arjan Vreugdenhil, Rick van Beek

Naar aanleiding van het vooroverleg stelde OBB een vlekkenplan op voor de natuurspeelplek t.o.v. haar omgeving met daarbij beschreven de kansen en uitgangspunten voor het gebied.

De gemeente nodigde via basisscholen kinderen uit Rheden uit voor de ontwerpmiddag. Ook omwonenden en gebruikers van het (omliggende) terrein (Rhevak, Scouting, Kinderboerderij, ..) werden hiervoor uitgenodigd. OBB verzorgde de inhoudelijke en creatieve werkvormen (maquettes maken, schetsen, eisen en wensen opstellen) voor deze bijeenkomst en is met één persoon aanwezig.

Naast de inspraakmogelijkheid op de ontwerpmiddag werd er een online enquête opgesteld door OBB waarop reacties verzameld. De resultaten werden door OBB overzichtelijk gebundeld en verwerkt in het voorlopig ontwerp inclusief voorlopige raming. Na bespreking het definitieve ontwerp inclusief definitieve raming. De gemeente koppelde dit zelf terug naar de betrokken partijen en bewoners.

Voor de uitvoering stelde OBB een werktekening en inschrijfstaat op, geschikt voor meervoudig onderhandse uitvraag. De gemeente verzorgde de uitvraag en de uitvoeringsbegeleiding. OBB ondersteunt de gemeente hierin waar nodig om kwaliteit te waarborgen.

 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen