Oost Gelre Speelruimteplan

In 2006 heeft OBB een speelruimtebeleidsplan opgesteld voor de gemeente Oost-Gelre. Het plan heeft betrekking op een gemeente met 30.000 inwoners waarvan 7.550 in de leeftijd van 0-18 jaar. De belangrijkste kernen zijn Groenlo en Lichtenvoorde. In 2007 stelde OBB de uitvoering van de fase 2008 uit het plan samen.

In gemeente Oost-Gelre was er de wens om te komen tot integraal gemeentelijk speelruimtebeleid. Aanleiding hiervoor is de samenvoeging van de gemeenten Lichtenvoorde en Groenlo, wat een harmonisatie van de speelvoorzieningen en het speelplekkenbeleid vereist.
Onder meer door het opstellen van een heldere gemeentelijke visie op ‘buiten spelen’ die aansluit bij de aard en omvang van Oost-Gelre is hier invulling aan gegeven. In de analyse is omschreven wat een passende speelstructuur is, gerelateerd aan de buurtopbouw, het kinderaantal en de leeftijd van de kinderen. Door de analyse ontstaat er overzicht om passend beheer, onderhoud en vervanging te kunnen toepassen en welke budgetten hierop van toepassing zijn.

> Specificaties

diensten
Beleid
Januari 2008

Het speelruimteplan voor de gemeente Oost Gelre vind je hier.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen