Opmeer Evaluatie Quickscan

In 2005 heeft OBB voor de gemeente Opmeer een Quickscan gedaan. Hierbij is een analyse gedaan van de aanwezige speelruimte aan de hand van de op dat moment aanwezige aantal kinderen, jeugdigen en jongeren. Kinderaantallen en wijken wijzigen, daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van spelen zoals natuurlijk spelen en elektronica in speeltoestellen. Met deze reden is er een evaluatie en actualisering nodig van de Quickscan. Hierin heeft OBB kinderaantallen, voortgang van de realisatie, nieuwe uitgangspunten, geactualiseerd kaartmateriaal en nieuwe ramingen meegenomen.

> Specificaties

diensten
Beleid
Juni 2011

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen