Participatief ontwerptraject Rozenveld Heerenveen-Noord

Het Rozenveld is een belangrijke plek voor spelen, bewegen en ontmoeten voor mensen uit de buurt en zelfs van verderaf. Er is vanuit de gemeente budget beschikbaar voor nieuwe speelvoorzieningen op het veld. In plaats van deze voorzieningen één op één te vervangen, willen we wat langer stilstaan bij het veld, het gebruik en de inrichting van het veld.
Dit participatietraject ‘Sjoch en Doch’ is vormgegeven als een interactief spel dat door de buurt en andere gebruikers is gespeeld, om inzicht te krijgen in het huidige gebruik en de wensen voor de herinrichting. Met een werkgroep is via verschillende scenario’s toegewerkt naar een definitief ontwerp, dat door gemeente en een aannemer gefaseerd wordt uitgevoerd.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie Projectleiding
2022
Elske Oost, Thijs Banninga, Arjan Vreugdenhil en Rick van Beek

Een voorbeeld van het spel is hier te vinden.

Meer filmpjes over de participatie en over de laatste stand van zaken vind je hier.

Het vernieuwde Rozenveld wordt een parkachtige omgeving met plaats voor spel, sport en recreatie.

Lees hier het artikel over het gepresenteerde ontwerp:

 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen