Quickscan speelruimte Roerdalen

Een praktische compacte speelruimteanalyse aan de hand waarvan keuzes kunnen worden gemaakt ten bate van het beheer, het onderhoud en de vervanging en ook om eventuele keuzes te kunnen maken in het kader van toekomstbestendigheid. De quickscan speelruimte met:
* een korte beschrijving van de uitgangspunten voor evenredig verdeelde speelruimte over kinderen en wijken;
* een deel analyse van de aanwezige en benodigde speelruimte;
* een doorrekening van eenmalige kosten indien alle voorgestelde maatregelen in een jaar uitgevoerd zouden worden.

> Specificaties

diensten
Beheer Beleid Ondersteuning
Johan Oost

Aanleiding voor de quickscan was onder andere vraagstelling in het kader van beheer en onderhoud, wat heeft de gemeente aan speelplekken, liggen die nog waar de kinderen wonen en hoe kan en wil de gemeente daar het meest passend mee omgaan.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen