Raalte Speelplekkenplan en quickscan

In 1999 heeft OBB het eerste speelplekkenplan geschreven voor de toenmalige gemeente Raalte. Toen nog een gemeente met 29.000 inwoners waarvan 5.885 kinderen van 0-18 jaar. Na samenvoeging van Raalte met Heino is een gemeente met 37.000 inwoners ontstaan waarvan 7.125 kinderen van 0-18 jaar. Voor deze nieuwe gemeente heeft OBB in 2004 een Quickscan uitgevoerd.

> Specificaties

diensten
Beleid
Februari 1999
Februari 1999

Opstellen speelplekkenplan
Bij de analyse van de formele speelruimte in Raalte bleken er voldoende speelplekken te zijn die vaak op de juiste manier ingericht waren. Er waren dus weinig grote aanpassingen nodig.

Quickscan
Na het samenvoegen van de gemeenten Heino en Raalte moest er bezuinigd worden en het speelvoorzieningenbeleid van de beide gemeenten moest gelijkgetrokken worden. Aan de hand van de normen uit het “oude” beleidsplan van Raalte werd een quickscan opgesteld. De maatregelen uit het gekozen bezuinigingsalternatief werden door een speeltoestellenleverancier uitgevoerd.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen