Renkum Speelruimteplan

In 2008 heeft OBB een speelruimteplan opgesteld voor de gemeente Renkum. Het plan heeft betrekking op een gemeente met 31.700 inwoners waarvan 6.650 in de leeftijd van 0-18 jaar.

Aangezien het landelijk beleid stelt dat er voornamelijk in de bestaande kernen mag worden gebouwd, staat (ook) in Renkum de openbare ruimte onder druk. Ruimte om te spelen en te verblijven wordt langzamerhand onderkend als belangrijk voor de ontwikkeling van sociale en lichamelijke vaardigheden van kinderen en de levenskwaliteit van ouderen. De gemeente Renkum wil met een speelruimteplan de randvoorwaarden creëren waarbinnen het speelbeleid verder kan ontwikkelen.

Het doel was om te komen tot een praktisch en breed gedragen speelbeleidsplan met een integrale visie op buitenruimte als een speelterrein en bewegingsplein voor sport, onderwijs, spel en ontmoeting. Hier wordt gestreefd naar een inrichting waarbinnen, voor de verschillende leeftijdscategorieën, een gevarieerd aanbod gewaarborgd wordt met voldoende spreiding over de gemeenten.

> Specificaties

diensten
Beleid
November 2010

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen