Renovatie speelplekken in Kaag en Braassem

In de gemeente Kaag en Braassem ondersteunt OBB in het uitvoeren van het speelruimtebeleid door middel van participatie, ontwerp en aanbesteding. In verschillende fases worden de speelplekken in de verschillende kernen aangepakt. Sommige plekken worden samengevoegd of informeel ingericht, andere plekken krijgen een nieuwe of aanvullende inrichting. Uitgangspunt is kinderen uit te dagen samen buiten te spelen. In september en oktober 2017 hebben we een enquête uitgezet om kinderen en ouders mee te laten denken over het opknappen van 11 speelplekken. Ook zijn we op de locaties van de speelplekken geweest om de ideeën samen met kinderen en omgeving verder uit te werken. Op 17 november zijn alle concept schetsontwerpen op de website gepresenteerd. Inwoners hebben tot en met 4 december de mogelijkheid gehad om te reageren op deze ontwerpen. Het overgrote deel van de reacties was positief. Daarnaast hebben wij een paar verzoeken om aanpassing gekregen en deze -in overeenstemming met de wensen van de kinderen- verwerkt.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie
December 2017
Arjan Vreugdenhil

In de samenvatting (Pdf) lees je de meest benoemde op- en aanmerking, uit de bijeenkomsten en uit de enquête en die de kinderen (over de toestelkeuze en invulling), en ouders (over zaken zoals veiligheid) over de verschillende locaties.

De definitieve ontwerpen zijn nu klaar en zijn hier te bekijken. volgende stap is het aanbesteden van de renovatie van de speelplekken zodat de ontwerpen uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat de speelplekken voor de zomer van 2018 klaar zijn.

De krant schreef eerder al een mooi stuk over onze aanpak in deze gemeente.

Blijf op de hoogte via de gemeentelijke website.

Enkele voorbeelden van de ontwerpen:

 

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2019 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen