Renovatie speelplekken in Kaag en Braassem

In de gemeente Kaag en Braassem ondersteunt OBB in het uitvoeren van het speelruimtebeleid met participatie, ontwerp en aanbesteding. In verschillende fases werden de speelplekken in de verschillende kernen aangepakt. Sommige plekken werden samengevoegd of informeel ingericht, andere plekken kregen een nieuwe of aanvullende inrichting. Uitgangspunt is om kinderen uit te dagen samen buiten te spelen.

Onderzoek en enquête
In september en oktober 2017 hebben we een enquête uitgezet om kinderen en ouders mee te laten denken over het opknappen van 11 speelplekken. Ook zijn we op de locaties van de speelplekken geweest om de ideeën samen met kinderen en omgeving verder uit te werken.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie
December 2017
Arjan Vreugdenhil
Kind & Samenleving

Presentatie en inspraak
Op 17 november zijn alle conceptschetsontwerpen op de website van de gemeente gepresenteerd. Inwoners hebben tot en met 4 december de mogelijkheid gehad om te reageren op deze ontwerpen. Het overgrote deel van de reacties was positief. We hebben een paar verzoeken om aanpassing gekregen en deze – in overeenstemming met de wensen van de kinderen – verwerkt. Hieronder enkele definitieve ontwerpen.

 

Aanbesteding
De volgende stap was het aanbesteden van de renovatie van de speelplekken zodat de ontwerpen uitgevoerd kunnen worden.
De verwachting is dat de speelplekken voor de zomer van 2018 klaar zijn.

Uitvoering
De renovatie van de speelplekken is inmiddels uitgevoerd. Hieronder enkele foto’s van de gerealiseerde speelplekken.

 

Hieronder een voorbeeld van de oude en nieuwe situatie op een van de speelplekken.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen