s Hertogenbosch Beheerplan speelvoorzieningen

Beheerplan speelvoorzieningen gemeente ’s Hertogenbosch

Noord-Brabant, ’s Hertogenbosch
Aanleiding voor het opstellen van dit beheerplan is het beleidsplan kapitaalgoederen 2016-2025. Dit beheerplan zorgt voor de benodigde input met betrekking tot het onderdeel openbare speelruimte. Omdat veiligheid en functionaliteit van groot belang is voor de speelvoorzieningen is borging hiervan speerpunt. Doel van dit beheerplan is om inzichtelijk te krijgen of de beheerinspanningen en -budgetten in evenwicht zijn met de beheerbehoefte.
Bewoners, ondernemers, verenigingen en organisaties krijgen de ruimte om voor extra kwaliteit te zorgen (de ‘plus’) of om specifieke afspraken te maken voor hun eigen omgeving. Daarmee wordt meer ingezet op maatwerk. Dit gebeurt budgetneutraal. Doelstelling voor de komende jaren is om niet te tornen aan de tevredenheid van de inwoners over het onderhoud van de stad. De opgave is om de komende jaren met minder budget toch deze hoge tevredenheid vast te houden. Het adequaat reageren op meldingen is belangrijk in relatie tot de tevredenheid en zal een belangrijke beheertaak blijven.

> Specificaties

diensten
Beheer
December 2016
Elske Oost

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen