Schets rijnkennemerlaan-Zuid

De Rijnkennemerlaan, een fiets- en wandelas in het zuid-westelijke deel van Leidsche Rijn verbindt de wijken Het Zand, Grauwaart, Hoge weide en Parkwijk. Vooral in de wijken Hoge Weide en Grauwaart is een tekort aan speel- en ontmoetingsruimte voor 0 tot 8 jarigen, maar vooral voor de 8-18 jarigen. Deze wijken hebben een hoge kinderdichtheid. Waar een beperkt ruimteprobleem ligt bij de 0-8 jarigen ligt, zal dit ruimteprobleem zich de komende tien jaar exponentieel gaan verplaatsen naar de 8-18 jarigen. Zij hebben immers meer ruimte nodig voor hun spel (sport, grote speeltoestellen, struinen en hutten bouwen, meer in groepen spelen). Bovendien hebben jongeren een ontmoetingsplek nodig die verder van bebouwing af gesitueerd is om conflictsituaties te voorkomen en hebben ze behoefte aan een eigen plek voor hun eigen groep. Dit zorgt in Grauwaart en Hoge Weide voor de behoefte aan ruimte voor de 8-18 jarigen, met een hoge kwaliteit. De weinige ruimte die er is moet goed worden ingezet om deze groep de ruimte te geven die ze nodig hebben.

> Specificaties

diensten
Ontwerp
Elske Oost, Arjan Vreugdenhil
Januari 2017

De bestaande plekken, Park De Hoge Weide en Park Grauwaart, zijn niet voldoende en bovendien missen ze de benodigde kwaliteit om grote aantallen een plek te bieden. Voldoende plekken met de juiste kwaliteit kunnen bijdragen aan een goede ontwikkeling van jongeren in de wijken. Dit kan overlast voor omwonenden en een negatieve ontwikkeling van jongeren voorkomen en kan zo bijdragen aan een positieve, toekomstbestendige ontwikkeling voor deze wijken. Deze visie op de Rijnkennemerlaan biedt enkele schetsen voor nieuw in te richten  plekken en aanpassingen voor de bestaande plekken, om van deze as een belangrijke ontmoetings- en speelas te maken en te voorkomen dat deze as als barrière gaat werken tussen twee delen van Leidsche Rijn voor de spelende kinderen en jeugd. De as zelf wordt versterkt met herkenbare speelaanleidingen en wordt naast een verplaatsingsmogelijkheid ook een speelplek op zich.

 

 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen