Schiedam Quickscan 25 toestellen

Voorafgaand aan het speelruimteplan heeft OBB eind 2006 een Quickscan uitgevoerd voor de gemeente Schiedam. Omdat vanuit de veiligheidsinspectie een aantal toestellen als onveilig waren aangeduid is middels de quickscan gekeken of het wenselijk zou zijn de toestellen te vervangen of enkel te verwijderen. Voor deze analyse is eenzelfde werkwijze toegepast als voor het speelruimteplan. Het bleek dat 33 speeltoestellen vervangen moesten worden.

> Specificaties

diensten
Beheer
November 2006

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen