Schiedam Speelruimteplan

In 2006 is OBB gevraagd speelruimtebeleid op te stellen voor de gemeente Schiedam. Schiedam is een gemeente met ruim 75.000 inwoners waarvan circa 17.000 in de leeftijd tot en met 18 jaar.

Kenmerkend voor Schiedam is de diversiteit binnen de kern. De veelal stedelijke wijken, de nieuwbouw aan de noordkant en het vele groen centraal in de kern. Daarnaast diende rekening te worden gehouden met meerdere partijen die speelplekken in eigendom hebben. In de wijk Nieuwland is circa 95% van de speelplekken in eigendom bij de woningbouwvereniging en was dat dus een partij om rekening mee te houden.

> Specificaties

diensten
Beleid
December 2007

Speelruimtebeleid

In gemeente Schiedam leefde de wens om te komen tot integraal gemeentelijk speelruimtebeleid. Er werd gezocht naar een beleidsplan waarmee uitnodigende speelplekken konden worden gerealiseerd ten behoeve van spelen, bewegen en ontmoeten. De gemeente wilde inzicht in een passende speelstructuur, gerelateerd aan het kinderaantal en de leeftijd van de kinderen. Ook wilde zij graag overzicht om passend beheer, onderhoud en vervanging te kunnen toepassen. Door het speelruimteplan heeft OBB hier invulling aan gegeven. Inmiddels is het plan vastgesteld. Klik hier om het speelruimteplan in te zien.

Advies vervanging 33 speeltoestellen

Voorafgaand aan het speelruimteplan heeft OBB eind 2006 een Quickscan uitgevoerd voor de gemeente Schiedam. Omdat vanuit de veiligheidsinspectie een aantal toestellen als onveilig waren aangeduid is middels de quickscan gekeken of het wenselijk zou zijn de toestellen te vervangen of enkel te verwijderen. Voor deze analyse is eenzelfde werkwijze toegepast als voor het speelruimteplan. Het bleek dat 33 speeltoestellen vervangen moesten worden.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen