Schouwen-Duivenland Speelruimteplan

Het speelruimtebeleid ‘Gelukkig nooit uitgespeeld’ van gemeente Schouwen-Duiveland liep van 2010 tot 2014. Dit beleid moet geëvalueerd worden. De demografische gegevens voor Schouwen-Duiveland laten een bevolkingskrimp zien. Ook neemt het aantal kinderen dat geboren wordt jaarlijks af. Vooral het westen van het eiland vergrijst. Om in te spelen op de laatste ontwikkelingen op het gebied van spelen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte is het opstellen van nieuw beleid wenselijk.

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie
December 2016
Wim Sneller
Madeleine Frelier, Juul Scheffers

Het beleid is in samenspraak met gebruikers, bewoners en professionals opgesteld. Basisschoolkinderen hebben ons tijdens rondwandelingen een indruk gegeven van de bespeelbaarheid van hun dorp of stad. Kinderen, jongeren en ouders hebben een enquête ingevuld over de kwaliteit van de speelruimte. Afgevaardigden van iedere dorpsraad of belangenvereniging hebben in een bijeenkomst hun visie op het spelende kind, de normen voor kwantiteit en kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid gegeven. Hierdoor is een goede eiland brede afspiegeling tot stand gekomen. Een brede ambtelijke projectgroep heeft uitgangspunten voor een uitvoerbaar beleid meegegeven. Jongerenwerkers hebben in een gesprek laten weten welke uitgangspunten zij willen hanteren voor het sporten en ontmoeten van jongeren.

Bekijk het speelruimteplan hier, of blijf up-to-date via de gemeentelijke projectpagina.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen