Speellandschap Willem Marislaan Maassluis

In Maassluis is een uniek speellandsschap gecreëerd met speel- en beweeguitdaging voor iedereen en volop ruimte voor ontmoeting en beleving. De speelse watergangen vangen regenwater uit de buurt op en voeren dat naar het riviertje langs de plek. De speelse loop van deze watergangen vormen meerdere eilanden waarop je kunt voetballen, bootcampen, klimmen, slingeren of met zand en water kunt spelen. De waterpomp met stenengoot en zandspeelplek zorgt voor een voortdurende waterstroom op de speelplek. Eyecatcher van de plek is de hoge klimtoren op een van de eilanden. Een centraal halfverhardingspad met bruggetjes verbindt alle zones en maakt deze bereikbaar.
In het speellandschap zijn verschillende ontmoetingsplekken voor verschillende groepsgroottes, waaronder twee buitenklassen voor de naastgelegen basisschool.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie
2020
Arjan Vreugdenhil
Kind & Samenleving

Van Dijk Maasland

Kinderland Speeltoestellen

In het ontwerp is in het kader van circulariteit zo veel mogelijk gewerkt met op locatie aanwezige elementen. Puinbrokken en stoeptegels zijn ingezet voor de buitenklassen, en de bootcampplek is gerealiseerd met boomstammen die vrijkwamen uit te kappen bomen.
De plek draagt door haar variatie bij aan een verrijking van de biodiversiteit in de wijk en zorgt voor de mogelijkheid tot afkoppeling van hemelwater van naastgelegen flatgebowen.
Kortom een toekomstbestendige parkzone met volop ruimte voor beleving, uitdaging en ontmoeting.

Met de gemeente optrekken in een pilot ten bate van de uitvoering van het Actieplan spelen. Het doel, in de praktijk kennis overdragen van OBB naar gemeente Maassluis voor het realiseren van speelruimte zo. Dit gebeurt door middel van verschillende werk- en inspraakvormen zodat gemeente Maassluis toekomstige trajecten eenvoudig(er) zelf kan uitvoeren. De motie inzake een Cruyff Court aan de Willem Marislaan en de behoefte meer waterberging te realiseren in Sluispolder Oost vormt daarvoor een goede aanleiding. Dit gecombineerd met de mogelijkheden voor meer natuurlijke speelruimte in de buurt en/of op het schoolplein. Zo ontstaat er één integraal ontwerpproces voor aansprekende speelruimte in de buurt. OBB zorgde voor de inhoud en deels het praktische participatietraject, voor een gedragen definitief ontwerp en ondersteuning bij de aanbesteding. Na een korte veldinventarisatie plaatsten we de motie over een voetbalkooi in de analyse van het actieplan. Daaruit aan de hand van de kinderaantallen een kort geactualiseerd advies voor de speelvoorzieningen in de ruimere omgeving en omliggende speelplekken opgesteld. Daarna inspiratiesessie in tweerichtingsverkeer: de ontwerper inspireert de bewoners over alle sport-, speel- en ontmoetingsmogelijkheden (ook zonder aan speeltoestellen te denken), anderzijds inspireren de betrokkenen de ontwerper voor het opstellen van een gedragen ontwerp. De les ‘leren ontwerpen’ voor de bovenbouw’ zodat onderwijzers en kinderen betrokken worden. Na schooltijd voor de jongeren van 12+ op de locatie inspraak waarin ze hun wensen en ideeën aandroegen.

 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen