Speellandschap Willem Marislaan Maassluis

Met de gemeente optrekken in een pilot ten bate van de uitvoering van het Actieplan spelen. Het doel, in de praktijk kennis overdragen van OBB naar gemeente Maassluis voor het realiseren van speelruimte zo. Dit gebeurt door middel van verschillende werk- en inspraakvormen zodat gemeente Maassluis toekomstige trajecten eenvoudig(er) zelf kan uitvoeren. De motie inzake een Cruyff Court aan de Willem Marislaan en de behoefte meer waterberging te realiseren in Sluispolder Oost vormt daarvoor een goede aanleiding. Dit gecombineerd met de mogelijkheden voor meer natuurlijke speelruimte in de buurt en/of op het schoolplein. Zo ontstaat er één integraal ontwerpproces voor aansprekende speelruimte in de buurt. OBB zorgde voor de inhoud en deels het praktische participatietraject, voor een gedragen definitief ontwerp en ondersteuning bij de aanbesteding.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie
2020
Arjan Vreugdenhil
Kind & Samenleving

Van Dijk Maasland

Kinderland Speeltoestellen

Na een korte veldinventarisatie plaatsten we de motie over een voetbalkooi in de analyse van het actieplan. Daaruit aan de hand van de kinderaantallen een kort geactualiseerd advies voor de speelvoorzieningen in de ruimere omgeving en omliggende speelplekken opgesteld. Daarna inspiratiesessie in tweerichtingsverkeer: de ontwerper inspireert de bewoners over alle sport-, speel- en ontmoetingsmogelijkheden (ook zonder aan speeltoestellen te denken), anderzijds inspireren de betrokkenen de ontwerper voor het opstellen van een gedragen ontwerp. De les ‘leren ontwerpen’ voor de bovenbouw’ zodat onderwijzers en kinderen betrokken worden. Na schooltijd voor de jongeren van 12+ op de locatie inspraak waarin ze hun wensen en ideeën aandroegen. Uiteindelijke

Zie hier het filmpje dat we tijdens de opening maakte vanuit het hoogste speelobject: https://www.linkedin.com/posts/arjanvreugdenhil_opening-speellandschap-willem-marislaan-maassluis-activity-6813419660919353344-TYf9

Contact

OBB Ingenieursbureau
Bouwhuisweg 4
7431 RG Diepenveen

+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2022 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen