Speelruimteplan Hellendoorn

Het speelruimteplan zorgt voor een eerlijke verdeling van speelruimte over alle doelgroepen (met en zonder beperking) en buurten, een afgewogen speelaanbod en duidelijkheid over de gezamenlijke aanpak. Het speelruimteplan biedt de mogelijkheid aan bewoners om zelf mee invulling te geven aan de speelruimte in eigen woonomgeving. Dit sluit aan bij de Omgevingswet en de uitkomsten van de enquête onder inwoners van Hellendoorn gehouden in voorjaar 2021.

Dan rijst de vraag hoe we speelwaarde borgen voor de kinderen. Wat is er nodig en waar? Om deze vraag te beantwoorden is voor iedere kern een inventarisatie gemaakt van aanbod aan speelvoorzieningen, de bevolkingsopbouw en de ruimtelijke opbouw.

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie Workshops
juni 2022
Gemeente Hellendoorn

Rondgang met kinderen Hellendoorn (video)

De uitkomsten van de enquête onder inwoners van Hellendoorn gehouden in voorjaar 2021 heeft als opvallende zaken:

  • Kinderen worden niet alleen op de speelplek gezien maar overal in de openbare ruimte. Maar kinderen vinden de speelplek wel belangrijk.
  • Vanaf een jaar of 6 mogen de kinderen al zelfstandig de buurt in van hun ouders, als ze maar laten weten waar ze zijn.
  • Er is een drietrap qua wenselijke reistijd van tot 4 minuten, 5 minuten en 8 tot 10 minuten.
  • Kinderen gaan eigenlijk nooit alleen op pad; ze zijn vooral met kinderen uit de buurt en vriend(inn)en.
  • Er is in principe animo voor het bijdragen aan speelmogelijkheden door het organiseren van activiteiten.

Multifunctionaliteit in inrichting is nodig om zo ook invulling te geven aan ambities op het gebied van ontmoeting en bewegen voor alle doelgroepen (kinderen, mensen met beperking en senioren). Op dit vlak worden ook inspanningen gedaan door Stichting De Welle. Maar multifunctioneel kan ook een combinatie zijn van bespeelbaar inrichten met oog voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.

Een eerlijke verdeling over kinderen en kernen wordt geborgd door in samenhang met de ruimtelijke opbouw en bevolkingsontwikkeling heldere uitgangspunten te hanteren. Voor iedere kern zijn deze vertaald naar een kaart met daarop de ontwikkelingsrichting per type plek.

Samen spelen is de grootste succesfactor. Het ontmoeten van anderen zorgt voor meer gebruik en langere speeltijd. Samen betekent ook samen ontwerpen, zodat alle gebruikswensen in beeld komen. Daarin staan de kinderen, jeugd en jongeren als belangrijkste gebruikers centraal. Samen maken we plekken waar iedereen zich veilig en welkom voelt.

Het hele document kunt u lezen op de site van de gemeente Hellendoorn

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen