Speelruimteplan Vijfheerenlanden

‘Ruimte, om te ontdekken voor iedereen’ was de centrale gedachte bij de tot stand koming van het geharmoniseerde speelruimtebeleid van gemeente Vijfheerenlanden. Ook vanuit de omgevingsvisie wordt ingezet op maximale participatie.
Het speelruimtebeleid is zeer praktisch ingestoken. Met als kenmerken: goede spreiding, kwalitatieve inrichting en samen met kinderen, ouders en omwonenden realiseren. Het beleid is niet enkel op hoofdlijnen maar ook op plek- en budgetniveau door OBB uitgewerkt. OBB heeft voor gemeente Vijfheerenlanden ook een planning naar aanleiding van het beleid gemaakt.
Dit maakt het beleid zowel een goed instrument voor het dagelijks beheer als samen met bewoners speelruimte uit te werken tot nieuwe ontwerpen. Immers bekend is wanneer welke speelplek aangepakt gaat worden en ook wel budget er vanuit de gemeente beschikbaar is. Bewoners hebben ook voordat beleid op papier werd gezet over de plekken, maar juist ook over beleidskeuzes kunnen meedenken via een bewonersenquête.

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie
Madeleine Frelier, Thijs Banninga, Johan Oost
maart 2021

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen