Spelen voor de toekomst! Wilgenrijk | gemeente Maassluis

Met het rapport “Spelen voor de toekomst!” kan de gemeente Maassluis al in een vroeg stadium -en onderbouwd- de ruimte claimen voor het spelen, sporten en ontmoeten in de komende 40 jaar. Daarvoor hernieuwden wij allereerst de kencijfers over het aantal kinderen per woning met de historische gegevens zodat we deze nu van 109 wijken hebben.

Daarna zijn van de deelgebieden in Wilgenrijk het aantal voorziene woningen per jaar uitgezet tegen deze kencijfers zodat het aantal kinderen (0 t/m 5 jaar), jeugdigen (6 t/m 11 jaar) en jongeren (12 t/m 18 jaar) berekend kon worden. Hiermee kan aan de hand van de gemeentelijke visie op speelruimte de benodigde structuur van speel- sport- en ontmoetingsplekken voor komende 40 jaar vastgelegd worden. Hiermee in de hand kan de gemeente het gesprek met de projectontwikkelaar onderbouwd aangaan.

> Specificaties

diensten
Beleid
Johan Oost
Maart 2019

Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal kinderen dat in de verschillende tijdsperioden in Wilgenrijk zal wonen, is een overzicht gemaakt van het aantal kinderen per woning met de historische gegevens van 109 vergelijkbare wijken: Houten (2005, 2010) , Maassluis (2005, 2017), Utrecht Leidsche Rijn (2001, 2006, 2011, 2016) en Vianen (2003, 2012, 2016). Dit leidt tot navolgende kencijfers:

Daarna zijn van de deelgebieden het aantal voorziene woningen per jaar uitgezet tegen deze kencijfers zodat het aantal kinderen van 0 t/m 5 jaar, jeugdigen van 6 t/m 11 jaar en jongeren van 12 t/m 18 jaar berekend kan worden.
Uitgaande van de ontwikkeling van de doelgroepen zullen er op enig moment circa meer dan 1.000 inwoners van 0 tot en met 18 jaar zijn met op de toppen: circa 380 kinderen, circa 370 jeugdigen, circa 340 jongeren. Uitgaande van de ontwikkeling van de doelgroepen en de normen voor speelruim-te zouden er in Wilgenrijk dus voor de jongeren (minimaal) drie tot vier goede buurtsport- en ontmoetingsplekken moeten zijn.

Gezien de stedenbouwkundige opbouw van buurten en wijken moeten er voor de jeugdigen vijf tot zes goede buurtspeel- en sportplekken komen. Een van deze plekken zou een bovenwijkse functie kunnen hebben.


Daarnaast moet er voor de kinderen een structuur zijn van steunplekken in de buurten waar (relatief) veel kinderen wonen en daarnaast zal op de centrale buurtplekken ruimte voor de kinderen moeten zijn. Dit leid tot een concreet voorstel voor een structuur van buurt- en bovenwijkse plekken.

Bekijk hier de speelstructuur voor Wilgenrijk [.pdf], gemeente Maassluis.

Een artikel hierover is verschenen in Stad en Groen. Lees het artikel Het aantal kinderen in een nieuwbouw woonwijk is prima te voorspellen.

 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen