Twenterand Actualisatie speelruimteplan

In 2005 heeft de gemeente Twenterand een speelruimteplan (door OBB) vastgesteld. Tijdens de uitvoering van dit plan is er een uitgebreid netwerk van speelplekken ontstaan in de kernen van de gemeente Twenterand. De raad heeft in juli 2016 in de motie ‘Buiten spelen’ gevraagd het beleidsplan te evalueren en een nieuw plan op te stellen, passend bij de huidige visie op spelen.

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie
2018
Elske Oost

Integrale uitvoering van speelruimte in cocreatie met bewoners vormt het uitgangspunt van het kaderplan speelruimte. In januari 2017 heeft de raad een plan van aanpak voor het opstellen van dit kaderplan ontvangen.

Samen met inwoners: Dit plan is samen met de dorpsraden van de gemeente Twenterand opgesteld. Tijdens de inspraakvonden hebben de dorpsraden aangegeven wat belangrijk is voor de gemeente en hun dorp. Zij hebben de belangrijke plekken en barrières in hun dorp aangewezen en meegedacht over de toekomst van speelruimte in Twenterand. Het kaderplan speelruimte, de naam zegt het al, legt niet tot in detail vast hoe de speelruimte eruit moet zien. Het kaderplan speelruimte vormt de start van een gesprek over speelruimte dat gevoerd gaat worden met de inwoners van de gemeente Twenterand. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor initiatieven, spontane ideeën, aansluiting op ontwikkelingen en trends en een begroting die hierop aansluit. Bewoners zijn medeverantwoordelijk voor een succesvolle speelruimte.

Kwaliteit van speelruimte behouden: In dit kaderplan worden de kaders en uitgangspunten vastgelegd die ervoor zorgen dat er voor kinderen voldoende speelruimte van een hoge kwaliteit blijft bestaan. Speelruimte die voldoende uitdaging geeft en past bij de leeftijd van de doelgroep en die veilig in stand gehouden kan worden. En die daarnaast ruimte biedt voor vernieuwing en initiatieven.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen