Twenterand Speelruimteplan

In 2004 heeft OBB voor de gemeente Twenterand een speelruimteplan opgesteld. Ten tijde van schrijven woonden er 33.500 inwoners in de gemeente waarvan 8.390 kinderen van 0-18 jaar.

In gemeente Twenterand leefde de wens om het speelruimtebeleid te actualiseren, verder uit te werken en bestuurlijk vast te stellen. De voormalige gemeente Vriezenveen heeft in het verleden al een beleidsplan speelterreinen opgesteld. De voormalige gemeente Den Ham had een dergelijk plan niet.

Voor de voorgenomen uitbreiding en actualisering van het speelruimteplan bestonden een paar aanleidingen. Ten eerste ontbrak voor de gemeente een beschrijving van het beleid betreffende de inrichting en het onderhoud van de openbare speelvoorzieningen. Daarnaast had het Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen de nodige (financiële) gevolgen. De raad besloot bovendien tot een bezuinigingsdoelstelling van € 50.000,- per jaar op de openbare speelvoorzieningen. Er diende onderzocht te worden of de speelterreinen in onderhoud ‘aan de buurt’ konden worden gegeven.

> Specificaties

diensten
Beleid
Oktober 2005

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen