Urk Speelplekkenbeheerplan en ontwerpen

In 2006 heeft OBB een speelplekkenbeheerplan geschreven voor de gemeente Urk. Het plan heeft betrekking op de 6.925 0-18 jarigen op een totaal van 17.000 inwoners.

Wat meteen opvalt bij Urk is het hoge percentage kinderen en jongeren. Circa 40-45% is jonger dan 25 jaar (landelijk ligt dit op 20-25%). Daarom is OBB gevraagd voor het opstellen van een goed en helder plan over speelruimtebeleid en het beheer van de bestaande speelvoorzieningen.

Gelijktijdig met het speelplekkenbeheerplan maakte OBB in samenwerking met Stichting Speelruimte een aantal ontwerpen voor nieuw te realiseren en te reconstrueren speelplekken. Vanuit de gemeente was er de wens om te komen tot een aantal “standaarden” op het gebied van inrichting van speelplekken. Door voor diverse leeftijdsgroepen en verschillende grootte van plekken te kiezen is hier invulling aan gegeven.

> Specificaties

diensten
Beheer
Februari 2007

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen