Utrechtse Heuvelrug Quickscan vervanging

In 2006 voerde OBB een quickscan uit voor gemeente Utrechtse Heuvelrug. Begin 2007 is OBB begonnen met het opstellen van het speelruimteplan voor de gemeente. Het betreft 11.400 0- tot 18-jarigen binnen de gemeente met bijna 50.000 inwoners.

In gemeente Utrechtse Heuvelrug dienden in 2006 op korte termijn op 25 speelplekken grote investeringen aan speeltoestellen plaats te vinden. De toestellen dienden vervangen te worden of de ondergronden moesten worden aangepast. Om deze investering zo efficiënt mogelijk in te zetten, was er behoefte aan een afweging per speelplek c.q. toestel. Dit gebeurde vooruitlopend op het gewenste speelruimteplan voor het gehele openbare speelvoorzieningenniveau in de gemeente. OBB voerde een quickscan vervanging uit om hier zicht op te krijgen.

> Specificaties

diensten
Beleid
Januari 2007

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen