Veertien speelruimteontwerpen Laanzicht Woudenberg

De speelplekken in de wijk Laanzicht te Woudenberg waren toe aan vervanging. In navolging van het speelruimteplan werd er gekeken naar een nieuwe inrichting van de speelruimte in deze wijk. Uitgangspunt was de raming voor de realisatie van het speelruimteplan plus het bundelen van de benodigde vervangingen vanuit regulier vervangingsbudget. OBB verzorgde een wijkschouw om informatie op te halen uit de wijk. Tijdens deze wijkschouw wordt zowel de (speel)ruimte in de wijk geanalyseerd als de inbreng van kinderen en omwonenden opgehaald middels aansprekende werkvormen. Zo krijgt OBB snel een goed beeld van de kansen voor spelen in de wijk. Als praatplaat voor deze wijkschouw wordt een wijkschets opgesteld waarin de uitgangspunten en kansen worden beschreven.

> Specificaties

diensten
Ontwerp
2020
Arjan Vreugdenhil, Annemarieke de Kloet
Kind & Samenleving

De input uit de wijkschouw vormde de basis voor de voorlopige ontwerpen die OBB opstelt. Na interne toetsing en aanpassingen werden deze teruggekoppeld naar de bewoners. Dit door een huis-aan-huis-brief met link naar een website van de gemeente waarop de ontwerpen met de nodige informatie te vinden zijn. De reacties van de bewoners worden besproken en verwerkt in het definitieve ontwerp. Vervolgens verzorgde OBB de ondersteuning richting realisatie van de speelplekken, onder andere de bijlagen bestaande uit uitvoeringstekeningen (in dwg en ontwerp in pdf) en inschrijvingsstaten per plek (in Excel digitaal invulbaar).

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen