Verkenningsnota Bewegen Ontmoeten, Spelen, Sporten (BOSS) Veenendaal

#Gemeente Veenendaal heeft een speelruimtebeleid opgesteld in 2008. Bij de uitwerking van de omgevingsvisie en het afbakenen van de beheeropgaven in de openbare ruimte is er behoefte aan een geactualiseerde speelruimtenota. Voordat er een uitgebreid beleidstraject wordt opgestart is er eerst behoefte aan zicht op de huidige situatie (datascan) en een verkenning van de toekomstwensen voor visie, beleid, realisatie en beheer van de speelruimte en de vastlegging hiervan. 

> Specificaties

diensten
Beleid Ondersteuning
januari 2021
Elske Oost, Thijs Banninga

De Verkenningsnota Programma bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS) in de openbare ruimte. Deze nota is opgesteld op verzoek van de afdeling wijk- en stadsbeheer om te verkennen hoe het huidige speelruimtebeleid in een nieuw jasje gestoken kan worden, in aansluiting op de omgevingsvisie Veenendaal en het omgevingsprogramma openbare ruimte.

Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten gebeurt in de fysieke leefomgeving. Jong en oud doet het! Hoe beter de ruimtelijke kwaliteiten hiervoor zijn, hoe beter het gebruik is. En dit actieve gebruik helpt om zelfredzaam te worden, te blijven en dit laatste bij het ouder worden zo lang mogelijk. Het houdt ons gezond en fit, geeft zelfvertrouwen en een beter humeur. Het heeft invloed op ons beroepsleven en draagt daardoor ook actief bij aan een gezonde economie.

Spelen is veel meer is dan een speeltoestel. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 15% van de speeltijd op de toestellen wordt gespeeld. De overige tijd bestaat uit struinen door de buurt, straatspel, huttenbouwen, fietsen, tik- en verstopspel. En dat is van alle tijden. Denk maar aan wat je zelf deed toen je een jaar of 10 oud was.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen