Vianen speelruimteplan

OBB heeft in 2003 het speelruimteplan voor de gemeente Vianen opgesteld. Een gemeente met 20.000 inwoners waarvan 4.850 kinderen van 0-18 jaar.

Vooruitlopend op het opstellen van het speelruimteplan vroeg de gemeente ons om te adviseren over de realisatie van enkele speelplekken. Bij het opstellen van deze adviezen merkten we opnieuw het nut van de kinderrondgangen. Deze waren nog niet gehouden, waardoor het veel moeilijker was om de aantrekkingskracht en het belang van de betrokken en de omliggende speelplekken te bepalen.

Direct na het opstellen van het speelruimteplan is een uitvoeringsplan opgesteld waarbij de veiligheidsinspectie, de ouderdom van de toestellen en de resultaten van het speelruimteplan uitgezet zijn in werkzaamheden met een prioritering.

> Specificaties

diensten
Beleid
Juni 2005

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen