Vlist speelruimteplan

In 2009 is OBB begonnen met het opstellen van het speelruimteplan voor de gemeente Vlist. Het betreft circa 2.400 0 tot 18-jarigen binnen de gemeente met circa 9.750 inwoners

Het speelruimteplan ‘Buiten spelen, Ja leuk!’ gaat over het buitenspelen in gemeente Vlist. Wat is er natuurlijker dan spelen? Spel is onlosmakelijk verbonden met leven, met samenzijn, met het functioneren als individu en met het functioneren als lid van een groep.

> Specificaties

diensten
Beleid
Februari 2010

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2019 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen