Wageningen Aanbesteding

Wageningen heeft het afgelopen decennium een achterstand opgelopen in vervanging van de toestellen. Dit leidde tot steeds hogere onderhoudskosten. Naar aanleiding van het speelruimtebeleid is besloten de achterstand aan te pakken. In een uitvoeringsprogramma is in drie jaarfasen de vervanging uitgezet, inclusief een inkoopaanbesteding en communicatievoorstel. Door het slim besteden van vervangingsbudgetten en een provinciale subsidie kan de achterstand worden weggewerkt. Bovendien kan gelijktijdig de visie op spelen verder worden ingebed. Dit houdt wel in dat er werkzaamheden gaan plaats¬vinden op ruim driekwart van de speelplekken.
OBB is gevraagd om met Wageningen mee te kijken en de kwaliteit van de speelruimte te borgen. Zij heeft het inkoopproces geleid en zal straks de gegunde partijen voorzien van de benodigde informatie om hun werk goed te kunnen doen. Ook zal OBB de voorgestelde ontwerpen toetsen aan het pro¬gramma van eisen en wensen van de gemeente en bewoners. Daarbij zal OBB de participatie in goede banen leiden.

> Specificaties

diensten
Aanbesteding
Oktober 2013
Elske Oost

Het leuke van de aanbesteding is dat Wageningen kleinere ondernemers de kans wilde geven in te schrijven. De selectie-eisen waren dan ook laag. Dit heeft ervoor gezorgd dat er naast de grote leveranciers ook veel kleinere partijen  in­schreven en er hiervan ook een gewonnen heeft. Daarnaast was dit voor veel van deze kleinere bedrijven de stimulans om hun MVO-verhaal goed op orde te brengen. Ook dat is een dikke winst voor de toekomst.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen