Wageningen Evaluatie speelruimteplan

In het speelruimteplan uit 2010 is een planmatige werkwijze ingezet voor de wijzigingen ten aanzien van speelplekken op basis van demografische gegevens en stedenbouwkundige opbouw van de buurten. Nu 7 jaar later is via een evaluatie nagegaan of het ingezette beleid voortgezet kan worden. In een QuickScan is geanalyseerd of de behoefte aan speelruimte nog aansluit op de actuele kinderaantallen. Aantrekkelijke ingerichte speellandschappen op goed bereikbare punten in de stad is voor de komende jaren een belangrijk speerpunt.

> Specificaties

diensten
Beleid
Oktober 2017
Elske Oost, Madeleine Frelier

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen