Wageningen Speelruimteplan

Wageningen, Speelruimteplan

Gelderland, Wageningen

In 2011 werd in opdracht van de gemeente Wageningen een actualisatie van de speelruimtenota geschreven. Deze gemeente heeft circa 37.575 inwoners waaronder 6717 kinderen in de leeftijd 0 tot en met 18 jaar.

Binnen de gemeente Wageningen werd een actueel speelruimteplan gemist. Het plan ‘Herijking nota spelen in Wageningen’ dateerde uit 1999. Hierdoor werden verzoeken ten aanzien van speelruimte op een ad hoc manier benaderd. Met behulp van concrete normen voor (buiten)speelruimte kan een meer verantwoorde en onderbouwde afweging worden gemaakt voor het al dan niet realiseren van voorzieningen. De speelvoorzieningen zijn in kaart gebracht in relatie tot de leeftijdsopbouw van de doelgroep, de huidige speelruimte is geinventariseerd en geanalyseerd, de normen zijn concreet gemaakt voor bestaande en nieuwe situaties en de financiële consequenties zijn overwogen.

> Specificaties

diensten
Beleid
Madeleine Frelier
November 2011

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen