Weert Speelruimteplan

In 2003 is een speelruimteplan voor de gemeente Weert opgesteld door OBB. Een plan voor een gemeente met 48.000 inwoners waarvan 10.150 kinderen van 0-18 jaar.

Tijdens de analyse werd duidelijk dat in het verleden al aandacht aan de speelplekken besteed is en dat de Nota Speelplaatsenplan uit 1988 zijn invloed heeft gehad. Er lag al een goede speelstructuur en er is nagedacht over het toepassen van speelaanleidingen. Verder was in Weert al meer nagedacht over voorzieningen voor jongeren dan in veel andere gemeenten in Nederland. Het beleid lijkt te werken. Bij de inventarisatie van de speelruimte voor dit plan werden relatief weinig opmerkingen gemaakt over vandalisme, plekken waar kinderen worden weggejaagd en dergelijke.

> Specificaties

diensten
Beleid
Juni 2005

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen