Wierden speelruimteplan en evaluatie

In 1998 heeft OBB voor de gemeente Wierden haar eerste speelruimteplan opgesteld, in 2002-2003 was het zo ver dat het speelruimteplan van Wierden geëvalueerd moest worden. Wierden is een gemeente met 22.800 inwoners waarvan 4.225 kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

> Specificaties

diensten
Beleid
2003

Opstellen evaluatie van uitvoering beleidsplan 2002-2003
In 1998 is de gemeenteraad van Wierden akkoord gegaan met het Speelruimteplan, alternatief “Net acceptabel Plus”. Inmiddels is het plan uitgevoerd en werd het tijd voor een evaluatie van het voorgestelde beleid en de genomen maatregelen. Het doel daarvan was de gemeente te informeren hoe de uitgangspunten, de maatregelen en de financiële consequenties uit het Speelruimteplan zijn uitgevoerd en hebben uitgewerkt. De belangrijkste conclusies uit de evaluatie zijn:
– De normen voor kinderen per speelplek en inrichting voldoen goed;
– Met de investeringen in speeltoestellen is invulling gegeven aan het gekozen alternatief;
– Het overleg met de burgers en het buurtbeheer wordt zowel door de burgers als de gemeente positief ervaren en heeft geleid tot meer betrokkenheid van omwonenden bij de speelplekken;
– Er zou nog iets meer aandacht kunnen komen voor de informele bespeelbaarheid van de openbare ruimte en het gebruikmaken van speelaanleidingen.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen