Wijkaanpak | De Greiden, Heerenveen

In de wijk de Greiden worden de komende jaren maatregelen genomen om de wijk leefbaarder, leuker en groener te maken. Samen met de gemeente Heerenveen en wijkorganisatie Buitengewoon De Greiden heeft OBB een buurspeelkansenkaart ontwikkeld. Dit op basis van door ons gehouden rondgangen, veldwerk, enquetes en inspraakmomenten. Op deze buurtspeelkansenkaart staan de maatregelen en kansen voor bewegen en ontmoeten in de wijk.
Per plek werken we met bewoners de uiteindelijke maatregelen uit op basis van inspiratieposters en vlekkenplannen. De komende jaren wordt dit gefaseerd gerealiseerd.

> Specificaties

diensten
Beleid Ontwerp Participatie
Januari 2020
Elske Oost-Mulder, Madeleine Frelier, Arjan Vreugdenhil
Buitengewoon De Greiden

Belangrijk onderdeel van de nieuwe speelstructuur in deze wijk zijn de routes naar de openbare scholen, en de beweegroute die OBB uitwerkt. Verder ontstaat er veel ruimte voor bewoners om zelf aan de slag te gaan in hun buurtje of hofje.
Belangrijkste thema’s in de wijk zijn op ontdekking kunnen, groene speelruimte, elkaar ontmoeten en in beweging blijven. Deze heeft OBB vertaald in de wijkspeelkansenkaart en de ontwerpen voor de verschillende plekken. Door deze integrale aanpak van bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden ontstaat een breed gedragen wijkplan waar veel beweegwinst wordt geboekt.

Op de inloopbijeenkomsten werd er erg positief gereageerd op de structuur en de plannen. De wijkorganisatie en de gemeente hebben nu een mooi plan om de komende jaren aan te werken.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen