De Wolden Boombeleid en speelruimteplan

In 1999 ondersteunde OBB de gemeente De Wolden bij het opstellen van boombeleid, door middel van detachering. In de periode 2000-2003 stelde OBB een speelruimteplan voor de gemeente op en hebben we de uitvoering begeleid. Dit plan had betrekking op de 3.802 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar op een totaal van 26.400 inwoners.

> Specificaties

diensten
Beheer Beleid
Februari 1999

Detachering
In detachering is er ondersteuning gegeven bij het opstellen van boombeleid voortkomend uit de boswet. Daarbij is ook een bomenverordening opgesteld.

Speelruimteplan
Zeer specifiek aan het speelruimtebeleidsplan voor deze gemeente is dat de gemeente bestaat uit veel buitengebied met kleine kernen. Bijkomend aspect is dat de gemeente is ontstaan uit vier gemeenten met verschillende speelvoorzieningenniveaus en een wisselende betrokkenheid van buurtverenigingen. Dit maakt het noodzakelijk dat het voorzieningenniveau in de kernen gelijk wordt getrokken.
Gemeente De Wolden stelde het speelruimteplan zonder enig oponthoud vast. OBB Ingenieursbureau werd gevraagd om ‘de stok achter de deur’ te zijn voor de uitvoering ervan. Nadat de veiligheidsinspectie op de rit was gezet, stelden wij een uitvoeringsplan per toestel op. Met de diverse speeltuinverenigingen zijn beheerovereenkomsten opgesteld.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen